• Doradztwo społeczne i środowiskowe w projekcie Baltic Power, pierwszej polskiej morskiej farmie wiatrowej należącej do Orlenu i Northland, współfinansowanej przez grupę 25 międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz agencje kredytów eksportowych EDC (Export Development Canada), EIFO (Export and Investment Fund of Denmark) i niemiecki Euler Hermes, a także międzynarodowe i lokalne banki komercyjne.
  • Projekt doradczy – strategia permittingu i oceny oddziaływania na środowisko, wariantowe harmonogramy i symulacje możliwych jednoczesnych operacji, w tym badań morskich (SIMOPS), projekty metodyk, mapowanie zasobów i łańcucha dostaw wraz z oceną ich dostępności.
  • Zarządzanie wnioskami o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp na wszystkich 11 dostępnych lokalizacjach w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej podczas drugiej rundy otwarcia morskiej energetyki wiatrowej.
  • Wsparcie Inwestora wchodzącego na polski rynek morskiej energetyki wiatrowej – opracowanie części środowiskowej wniosku o pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp dla morskiej farmy wiatrowej.
  • Doradztwo w zakresie strategii wejścia na polski rynek morskiej energetyki wiatrowej.
  • Doradztwo z zakresie wyboru akwenu oraz analiza interesariuszy wraz z koncepcją harmonogramu projektu z krytycznymi kamieniami milowymi. Współautorstwo wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp (PSZW) dla farm wiatrowych na morzu.
  • Środowiskowa i przestrzenna analiza akwenów dopuszczonych do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w ramach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich (PZP POM).
  • Due Diligence w obszarze środowisko i permitting podczas procesu strategicznego partnerstwa morskiej farmy wiatrowej (M&A). Zakres: lista kluczowych zagadnień, czerwone flagi, cotygodniowe telekonferencje, sesje Q&A. Ambiens pełnił rolę „permitting expert” współpracując z liderem DD, doradcami technicznymi, prawnymi, finansowymi oraz Zespołem Inwestora.
  • Analiza interesariuszy oraz strategia komunikacji morskiej farmy wiatrowej.
  • Opracowanie strategii oceny oddziaływania na środowisko dla FEW Baltic II (przejętej przez RWE) morskiej farmy wiatrowej oraz infrastruktury przyłączeniowej na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej, morza terytorialnego oraz części lądowej.