• Ocena terenu o powierzchni około 300 hektarów pod elektrownię hybrydową (fotowoltaika + wiatr na lądzie) bazującą na współdzielonym przyłączu elektroenergetycznym.
  • Okresowe Raporty środowiskowe i społeczne (ASER) na potrzeby Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju dla farm wiatrowych
  • Środowiskowe i społeczne due diligence (Streszczenie w języku niespecjalistycznym, Plan zaangażowania interesariuszy, Środowiskowo-społeczny plan działania, Środowiskowo-społeczny Raport) dla farm wiatrowych w standardzie ENRD
  • Środowiskowo i społeczny plan zarządzania i monitoringu (ESMMP) dla farm wiatrowych finansowanych przez EBOR
  • Środowiskowy i formalno-proceduralny due diligence farmy wiatrowej w eksploatacji (kategoria B) w standardzie Equator Principles Financial Institution (EPFIs)
  • Ponad 100 projektów farm wiatrowych od 2008 na wszystkich etapach życia projektów (OOŚ, DD, doradztwo, usługi porealizacyjne – monitoringi, pomiary)
  • Środowiskowe audyty średniej wielkości projektów wiatrowych (20-50MW) dla jednego z największych funduszy w Europie środkowo-wschodniej.
  • Analiza środowiskowa dla dwóch dużych farm wiatrowych będąca załącznikiem do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę wynikającą ze zmiany modelu turbin wiatrowych
  • Kilkadziesiąt uzyskanych decyzji środowiskowych dla farm wiatrowych na terenie całej Polski (monitoringi przedrealizacyjne, Raporty OOŚ, procedury)
  • Doradztwo w zakresie komunikacji. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych, zarówno ustawowych, formalnych jak i w ramach szerszych kampanii
  • Doradztwo środowiskowe przy największych lądowych farmach wiatrowych w Polsce (Potęgowo, Banie/Kozielice, Jasna) podczas budowy oraz eksploatacji (spełnienie wymogów decyzji środowiskowych oraz instytucji finansowych, nadzór przyrodniczy, monitoring ptaków i nietoperzy, reprezentacja przez organami publicznymi)