• Analiza GIS portfolio 1MW PV (setki projektów)
  • Środowiskowe i społeczne due diligence wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych
  • Audyt środowiskowy i społeczny oraz obejmujący uwarunkowania formalne portfolio dużych projektów fotowoltaicznych
  • Środowiskowe due diligence portfolio projektów fotowoltaicznych poniżej 1MW. Współpraca z doradcami prawnymi.
  • Środowiskowe i społeczne due diligence projektu fotowoltaicznego gotowego do budowy, z pełnym kompletem wymaganych zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych
  • Wstępne oceny uwarunkowań lokalizacyjnych, ryzyk środowiskowych wraz z rekomendacjami oraz strategią dalszego permittingu i OOŚ dla jednych z większych farm fotowoltaicznych w Polsce (ponad 6500 ha łącznie)
  • Ocena oddziaływania na środowisko 1MW farm fotowoltaicznych (wybudowane)
  • Studium wykonalności pływającej farmy fotowoltaicznej (koncepcja)