Kontynuując rozwój kompetencji w zakresie energetyki wiatrowej w rejonie Morza Bałtyckiego oraz współpracę z sąsiadami miło nam poinformować, że wstąpiliśmy do grona członków Polsko-Litewskiej Izby Handlowej.

Celem Izby jest nie tylko napływ inwestycji oraz znoszenie barier dla współpracujących firm w Polsce i na Litwie, ale też wymiana wiedzy i doświadczeń między jej członkami, czego doskonałym przykładem była nasza pierwsza kooperacja w związku z ubiegłorocznym Forum Energetycznym w Wilnie, podczas którego Michał Kaczerowski, CEO Ambiens wystąpił w roli prelegenta.

Prezes Zarządu Polsko-Litewskiej Izby Handlowej Robert Juodka nadmienił, iż „ogromnie cieszymy się z przystąpienia nowego, tak kompetentnego członka naszej Izby jak firma Ambiens. Wysokie doświadczenie w prowadzeniu dialogu pomiędzy inwestorami, administracją a lokalnymi społecznościami i środowiskami ekologicznymi jest niezwykle cenne w rozwoju energetyki odnawialnej. Cieszymy się również, że mamy nowego cennego prelegenta, który dzieli się doświadczeniem z rynku polskiego na naszym corocznym Forum Energetycznym, jednym z najważniejszych wydarzeń w tym zakresie w regionie Morza Bałtyckiego.”

Mając na uwadze, że partnerami Izby są zarówno administracje rządowe i ambasady obu krajów, jak również liczne organizacje społeczne i gospodarcze, będziemy wspólnie pracować nad kolejnymi projektami.

Categories:

Tags:

Categories