Social and environmental reporting

Ambiens rozszerza zaangażowanie na rzecz DIF – holenderskiego funduszu specjalizującego się w globalnych inwestycjach w odnawialne źródła energii. 

Jako niezależny konsultant, Ambiens przygotowuje roczne raporty społeczne i środowiskowe dotyczące portfela lądowych farm wiatrowych DIF: Pruszcz, Markowice, Piaski, Wyszki, rozwijanych wcześniej przez Sabowind w Polsce i współfinansowanych przez PZU.

farma wiatrowa Potęgowo

Wraz z rozwojem farmy wiatrowej Potęgowo (256,9MW) rozszerzamy nasze zaangażowanie na rzecz Mashav. Zakres naszych prac w przypadku subprojektu Południe będzie analogiczny jak we wcześniejszych i oddanych już do eksploatacji częściach Wschód i Zachód. Odpowiadamy za wypełnienie wymogów decyzji środowiskowej w zakresie nadzorów, monitoringów oraz pomiarów na etapie budowy oraz eksploatacji.

Categories