Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z kluczowych etapów rozwoju każdej morskiej farmy wiatrowej. Jednak dzisiaj w Polsce, dla 11 projektów II fazy, nabiera szczególnego znaczenia. To właśnie decyzja środowiskowa ma być jedną z 3 kluczowych przepustek do aukcji CfD, pośród 9 wymaganych Ustawą Offshore.

Jedną z wartości Ambiens jest rozwój i nauka. Okresowo analizujemy kamienienie milowe realizowanych projektów, kwestionujemy zastane praktyki szukając usprawnień oraz obserwujemy rynek i studiujemy publiczne materiały. Jeden z rozwijanych projektów morskiej farmy wiatrowej napotkał niespodziewane zaangażowanie oponentów, co jest precedensem i może rodzić szersze wnioski branżowe.  

Partnerzy na rynku morskiej energetyki wiatrowej zakończyli projekt doradczy dla MFW w obszarze Morza Bałtyckiego. Kluczowym zadaniem była strategia permittingu obejmująca ocenę oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem statusów pozostałych kamieni milowych wczesnych etapów developmentu. Raport wskazuje sposoby jej wdrożenia oraz zarządzanie ryzykami.

EIA PV

Uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla wielkoskalowej farmy fotowoltaicznej. Projekt PV o mocy 120 MW realizowany przez Eurowind Energy A/S zlokalizowany jest w województwie Zachodniopomorskim (RDOŚ Szczecin). Cieszymy się i jesteśmy dumni z kolejnej oceny oddziaływania na środowisko zakończonej sukcesem. Gratulacje dla całego Zespołu.

Michał Kaczerowski

Michał Kaczerowski, Prezes Ambiens, miał przyjemność i honor podpisać Porozumienie Sektorowe Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce.

Wielkie podziękowania i gratulacje dla min. Michała Kurtyki oraz jego zespoły z Ministerstwa Klimatu i Środowiwiswa. Specjalne podziękowania również dla koordynatorów grup roboczych, którzy efektywnie łączyli obowiązki zawodowe z wyzwaniami na rzecz rozwoju branży.

Kaczerowski Weiner Fojcik

Ambiens, MAG Offshore oraz Subnea podpisały porozumienie o współpracy 
w zakresie ocen oddziaływania na środowisko realizowanych na rzecz projektów Offshore w Polsce oraz basenie Morza Bałtyckiego. 

Ambiens po 13 latach obecności w energetyce wiatrowej otwiera biuro w Gdyni 
i rozwija zespół Offshore, odpowiedzialny za planowanie strategiczne 
i nadzór, permitting oraz relacje z klientem oraz kluczowymi interesariuszami.

Z radością chcielibyśmy poinformować, że do Ambiens dołączył Krzysztof Martini wspierając rozbudowywany zespół konsultantów i zostając szefem przyrody.

Categories