Właśnie zakończyliśmy kolejny projekt due diligence dla elektrowni odnawialnej. Tym razem, na zlecenie grupy energetycznej z regionu państw bałtyckich, w ramach procesu przejęcia, przeprowadziliśmy badanie wielkopowierzchniowego projektu fotowoltaicznego.

Doświadczenia Ambiens z offshore wind i szerzej z 15 lat działalności na rzecz energetyki wiatrowej, również na lądzie, są wartościowe i często wykorzystywane w ramach doradztwa strategicznego czy podczas audytu realizowanych prac. Dlatego też Ambiens realizuje działania z zakresu Permitting Advisory w obszarze morskiej energetyki wiatrowej – doradztwa dotyczącego wydawania zezwoleń w procesie dążącym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (DŚ).

Od blisko 6 lat w Polsce trwa debata branży wiatrowej, polityków, energochłonnego przemysłu, społeczności lokalnych, odbiorców energii elektrycznej oraz ekonomistów o istocie energetyki wiatrowej, potencjale i koniecznych zmianach regulacyjnych. Dzisiaj w dobie inflacji, zależności od importu paliw kopalnych, w obliczu kryzysu pytanie o energetykę wiatrową na lądzie nie brzmi „czy” tylko „jak”.

Offshore wind Poland

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) w Polsce to złożony program strategii rozwoju po pandemii Covid. Wynika on z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i wśród głównych obszarów wyszczególnia Energię. Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów został przesłany do Komisji Europejskiej. Polska ma być beneficjentem puli o wartości 58 miliardów euro.

Categories