Od blisko 6 lat w Polsce trwa debata branży wiatrowej, polityków, energochłonnego przemysłu, społeczności lokalnych, odbiorców energii elektrycznej oraz ekonomistów o istocie energetyki wiatrowej, potencjale i koniecznych zmianach regulacyjnych. Dzisiaj w dobie inflacji, zależności od importu paliw kopalnych, w obliczu kryzysu pytanie o energetykę wiatrową na lądzie nie brzmi „czy” tylko „jak”.

EIA photovoltaics

Uzyskaliśmy kolejne dwie decyzje środowiskowe dla wielkopowierzchniowej fotowoltaiki:

  1. 110MW pomorskie, RDOŚ Gdańsk
  2. 90MW zachodniopomorskie, RDOŚ Szczecin

Partnerzy na rynku morskiej energetyki wiatrowej zakończyli projekt doradczy dla MFW w obszarze Morza Bałtyckiego. Kluczowym zadaniem była strategia permittingu obejmująca ocenę oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem statusów pozostałych kamieni milowych wczesnych etapów developmentu. Raport wskazuje sposoby jej wdrożenia oraz zarządzanie ryzykami.

Categories