Od blisko 6 lat w Polsce trwa debata branży wiatrowej, polityków, energochłonnego przemysłu, społeczności lokalnych, odbiorców energii elektrycznej oraz ekonomistów o istocie energetyki wiatrowej, potencjale i koniecznych zmianach regulacyjnych. Dzisiaj w dobie inflacji, zależności od importu paliw kopalnych, w obliczu kryzysu pytanie o energetykę wiatrową na lądzie nie brzmi „czy” tylko „jak”.

wind farm forest

Opracowaliśmy metodyki prac monitoringowych i badawczych dla farm wiatrowych w lasach w Polsce. Identyfikacja wszystkich kluczowych obszarów środowiska w odniesieniu do specyfiki inwestycji oraz jej potencjalnych oddziaływań pozwoliły na opracowanie szczegółowych wytycznych dla poszczególnych komponentów.

W tym projekcie bazowaliśmy holistycznie na 14 letnich doświadczeniach Ambiens z energetyki lądowej w Polsce, zarówno z etapu oceny oddziaływania na środowisko, jak i prac porealizacyjnych, weryfikujących założenia decyzji środowiskowych.

Categories