Rozpoczęliśmy współpracę z ABO WIND Polska w zakresie rozwoju portfolio projektów odnawialnych źródeł energii w Polsce. Byliśmy odpowiedzialni za ocenę wybranych lokalizacji (screening), której rolą było pokazanie potencjału i strategii unikania ewentualnych zagrożeń i barier środowiskowych. Teraz implementowane są procedury oceny oddziaływania na środowisko wraz ze wszystkimi wymaganymi krokami dla pierwszych wielkopowierzchniowych projektów fotowoltaicznych.

Categories