W Polsce badania środowiska w rejonach wyznaczonych pod morskie farmy wiatrowe (MFW) rozpoczęły się w 2012 roku. Obecnie dostępna jest kompleksowa wiedza na temat 6 obszarów MFW zlokalizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, a dokładnie w pobliżu Ławicy Słupskiej i rejonach położonych na wschód od niej.

Każdy z obszarów przeznaczonych do realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej (MFW), wyznaczonych w krajowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich, cechuje się określoną wielkością powierzchni, odległością od brzegu, intensywnością połowową, czy też określonymi warunkami środowiskowymi. Aspekty te, jak i wiele innych zmiennych, wpływają w dużym stopniu na koszt oraz trudność realizacji przedsięwzięcia.

Nowy Rok to czas refleksji i postanowień. Ambiens to głównie ludzie, ale dziś skupimy się na liczbach. Analiza zaangażowania Ambiens w minionym roku, jak i w całej dotychczasowej działalności wypada bardzo pozytywnie.

Floating offshore wind farm

Zrealizowaliśmy projekt doradztwa strategicznego dla pływającej morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

Jedną z wartości Ambiens jest rozwój i nauka. Okresowo analizujemy kamienienie milowe realizowanych projektów, kwestionujemy zastane praktyki szukając usprawnień oraz obserwujemy rynek i studiujemy publiczne materiały. Jeden z rozwijanych projektów morskiej farmy wiatrowej napotkał niespodziewane zaangażowanie oponentów, co jest precedensem i może rodzić szersze wnioski branżowe.  

Partnerzy na rynku morskiej energetyki wiatrowej zakończyli projekt doradczy dla MFW w obszarze Morza Bałtyckiego. Kluczowym zadaniem była strategia permittingu obejmująca ocenę oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem statusów pozostałych kamieni milowych wczesnych etapów developmentu. Raport wskazuje sposoby jej wdrożenia oraz zarządzanie ryzykami.

Ambiens

Ambiens wykonuje kolejny krok naprzód i po 14 latach działalności w Polsce rozszerza swoje zaangażowanie przystępując do WindEurope, największej organizacji zrzeszającej wiodących uczestników rynku wiatrowego.

Z przyjemnością wesprzemy promocję energetyki wiatrowej na morzu i lądzie, szczególnie w kontekście naszych głównych kompetencji.

Michał Kaczerowski

Michał Kaczerowski, Prezes Ambiens, miał przyjemność i honor podpisać Porozumienie Sektorowe Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce.

Wielkie podziękowania i gratulacje dla min. Michała Kurtyki oraz jego zespoły z Ministerstwa Klimatu i Środowiwiswa. Specjalne podziękowania również dla koordynatorów grup roboczych, którzy efektywnie łączyli obowiązki zawodowe z wyzwaniami na rzecz rozwoju branży.

Kaczerowski Weiner Fojcik

Ambiens, MAG Offshore oraz Subnea podpisały porozumienie o współpracy 
w zakresie ocen oddziaływania na środowisko realizowanych na rzecz projektów Offshore w Polsce oraz basenie Morza Bałtyckiego. 

Ambiens po 13 latach obecności w energetyce wiatrowej otwiera biuro w Gdyni 
i rozwija zespół Offshore, odpowiedzialny za planowanie strategiczne 
i nadzór, permitting oraz relacje z klientem oraz kluczowymi interesariuszami.

Categories