Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z kluczowych etapów rozwoju każdej morskiej farmy wiatrowej. Jednak dzisiaj w Polsce, dla 11 projektów II fazy, nabiera szczególnego znaczenia. To właśnie decyzja środowiskowa ma być jedną z 3 kluczowych przepustek do aukcji CfD, pośród 9 wymaganych Ustawą Offshore.

Jedną z wartości Ambiens jest rozwój i nauka. Okresowo analizujemy kamienienie milowe realizowanych projektów, kwestionujemy zastane praktyki szukając usprawnień oraz obserwujemy rynek i studiujemy publiczne materiały. Jeden z rozwijanych projektów morskiej farmy wiatrowej napotkał niespodziewane zaangażowanie oponentów, co jest precedensem i może rodzić szersze wnioski branżowe.  

Categories