Floating offshore wind farm

Zrealizowaliśmy projekt doradztwa strategicznego dla pływającej morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

Jedną z wartości Ambiens jest rozwój i nauka. Okresowo analizujemy kamienienie milowe realizowanych projektów, kwestionujemy zastane praktyki szukając usprawnień oraz obserwujemy rynek i studiujemy publiczne materiały. Jeden z rozwijanych projektów morskiej farmy wiatrowej napotkał niespodziewane zaangażowanie oponentów, co jest precedensem i może rodzić szersze wnioski branżowe.  

harbor porpoise

Dzisiaj obchodzimy międzynarodowy dzień Morświna. To ssak morski, jedyny waleń zamieszkujący wody Bałtyku. Obok kaczki lodówki jest to jeden z kluczowych gatunków będący przedmiotem analiz podczas oceny oddziaływania na środowisko i projektowania morskich farm wiatrowych w Polsce.

W 2002 r. Porozumienie o ochronie małych waleni na Morzu Bałtyckim, Północno-Wschodnim Atlantyku, Morzu Irlandzkim i Północnym (UNEP / ASCOBANS) ogłosił trzecią niedzielę maja każdego roku „Międzynarodowym Dniem Bałtyckiego Morświna” (IDBHP ) w celu podniesienia świadomości na temat krytycznej sytuacji dla populacji morświna (Phocoena phocoena): jedynego gatunku waleni występującego w Morzu Bałtyckim. 

Categories