Właśnie zakończyliśmy kolejny projekt due diligence dla elektrowni odnawialnej. Tym razem, na zlecenie grupy energetycznej z regionu państw bałtyckich, w ramach procesu przejęcia, przeprowadziliśmy badanie wielkopowierzchniowego projektu fotowoltaicznego.

Nowy Rok to czas refleksji i postanowień. Ambiens to głównie ludzie, ale dziś skupimy się na liczbach. Analiza zaangażowania Ambiens w minionym roku, jak i w całej dotychczasowej działalności wypada bardzo pozytywnie.

EIA photovoltaics

Uzyskaliśmy kolejne dwie decyzje środowiskowe dla wielkopowierzchniowej fotowoltaiki:

  1. 110MW pomorskie, RDOŚ Gdańsk
  2. 90MW zachodniopomorskie, RDOŚ Szczecin
wind farm compliance report

Wykonaliśmy pierwszy roczny „Raport z monitoringu środowiskowego i społecznego” dla portfela farm wiatrowych w Polsce (łącznie ok. 60MW mocy). Ocena Ambiens obejmuje zgodność aktualnego stanu realizacji projektu z wymaganiami kluczowych pozwoleń oraz regulacji krajowych i unijnych. Ocena wykonana dla Inwestora i Instytucji Finansowych obejmuje analizę m.in.

due diligence

Ambiens rozpoczyna współpracę z Inwestorem z regionu Morza Bałtyckiego skupionym na rynku energii odnawialnej. Do naszych pierwszych zadań należy due diligence środowiskowe i społeczne (high level review) oraz doradztwo w zakresie permittingu dla wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych podczas fuzji i przejęć.

photovoltaic ESDD

Zakończyliśmy kolejny projekt z zakresu środowiskowego i społecznego due diligence dla dwóch wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych na etapie finansowania. Nasze zaangażowanie obejmowało System Zarządzania Środowiskowego i Społecznego (ESMS) oraz Plan Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP).

EIA PV

Uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla wielkoskalowej farmy fotowoltaicznej. Projekt PV o mocy 120 MW realizowany przez Eurowind Energy A/S zlokalizowany jest w województwie Zachodniopomorskim (RDOŚ Szczecin). Cieszymy się i jesteśmy dumni z kolejnej oceny oddziaływania na środowisko zakończonej sukcesem. Gratulacje dla całego Zespołu.

Categories