Energetyka wiatrowa w Polsce rozwija się od dwóch dekad. Moc zainstalowana farm wiatrowych przekroczyła symboliczne 100MW w roku 2005 osiągając obecnie (1Q2023) ponad 8250MW. Dojrzałość branży oraz 15 letnie doświadczenia Ambiens obejmujące 3GW, dają nam uzasadnioną podstawę do kompleksowych analiz statystycznych oraz porównawczych w kontekście prognozowanego i rzeczywistego oddziaływania farm wiatrowych na środowisko.

Przeprowadziliśmy micrositing dla planowanej w Polsce lądowej farmy wiatrowej, którego wynikiem jest wstępny „layout” z przyjętymi modelami elektrowni wiatrowych i preferowanymi lokalizacjami. Analiza ta jest przeprowadzana na podstawie aktualnego i planowanego zagospodarowania terenu. Bierzemy również pod uwagę warunki wiatrowe oraz ograniczenia związane z ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym.

Categories