Location rules onshore wind

Rok 2016 spowodował zamieszanie na rynku odnawialnych źródeł energii poprzez przyjęcie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724), zwanej ustawą 10H lub ustawą odległościową.

wind farm forest

Opracowaliśmy metodyki prac monitoringowych i badawczych dla farm wiatrowych w lasach w Polsce. Identyfikacja wszystkich kluczowych obszarów środowiska w odniesieniu do specyfiki inwestycji oraz jej potencjalnych oddziaływań pozwoliły na opracowanie szczegółowych wytycznych dla poszczególnych komponentów.

W tym projekcie bazowaliśmy holistycznie na 14 letnich doświadczeniach Ambiens z energetyki lądowej w Polsce, zarówno z etapu oceny oddziaływania na środowisko, jak i prac porealizacyjnych, weryfikujących założenia decyzji środowiskowych.

Partnerzy na rynku morskiej energetyki wiatrowej zakończyli projekt doradczy dla MFW w obszarze Morza Bałtyckiego. Kluczowym zadaniem była strategia permittingu obejmująca ocenę oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem statusów pozostałych kamieni milowych wczesnych etapów developmentu. Raport wskazuje sposoby jej wdrożenia oraz zarządzanie ryzykami.

Ambiens

Ambiens wykonuje kolejny krok naprzód i po 14 latach działalności w Polsce rozszerza swoje zaangażowanie przystępując do WindEurope, największej organizacji zrzeszającej wiodących uczestników rynku wiatrowego.

Z przyjemnością wesprzemy promocję energetyki wiatrowej na morzu i lądzie, szczególnie w kontekście naszych głównych kompetencji.

ESG

Byliśmy odpowiedzialni za opracowanie Środowiskowego i Społecznego Systemu Zarządzania (ESMS) oraz Środowiskowego i Społecznego Planu Działań (ESAP) dla farm wiatrowych Podlasek i Wólka Dobryńska, projektów v-ridium Europe / KGAL GmbH & Co. KG (KGAL) finansowanych przez DNB Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A.,

EBRD compliance ESDD wind farm

Zostaliśmy zaangażowani jako samodzielny niezależny doradca do kompleksowej obsługi środowiskowych oraz społecznych uwarunkowań podczas due diligence portfolio wiatrowego (108MW) w ramach finansowania. Developerem i operatorem farm wiatrowych przejętych przez DIF Capital Partners jest Sabowind.

Pierwsze zadanie obejmowało weryfikację oraz aktualizację wcześniejszej oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). 

Energetyka wiatrowa ogniskuje się obecnie na dwóch obszarach. W offshore to rynek akwizycji, budowy partnerstw wokół projektów z prawomocnym PSZW oraz wyczekiwanie deweloperów zorientowanych na rozwój własnych projektów wiatrowych typu greenfield w niezagospodarowanym jeszcze fragmencie procedowanego planu PZP POM. Na lądzie sektor wiatrowy to przede wszystkim realizacja gotowych projektów z decyzją środowiskową i PnB w oparciu o aukcje (tę z 2018 oraz kolejną zapowiedzianą na 2019) i formułę C-PPA oraz związane z nim przejęcia, poszukiwanie finansowania, budowy oraz uruchomienia eksploatacji.

Morska energetyka wiatrowa MFW, zyskująca na popularności i zdobywająca szerszą akceptację, staje się fundamentalnym elementem debaty o krajowym miksie energetycznym. Rodzi to pytania o potencjał oraz harmonogram. Odpowiedzi na nie doszukiwać się można na mapie Bałtyku a dokładnie w planie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich PZP POM.

Morska energetyka wiatrowa znajduje swoje miejsce w krajowych dokumentach strategicznych i coraz częściej podkreślana jest w deklaracjach decydentów. Zyskuje aprobatę głównych ugrupowań i ma szanse stać się pierwszą technologią wytwarzania energii elektrycznej z ponadpartyjną akceptacją. W najbliższych latach pierwsze elektrownie wiatrowe na Bałtyku na stałe zagoszczą w naszym krajobrazie oraz miksie energetycznym.

Praca nad decyzją środowiskową obejmuje dwa etapy. Pierwszy z nich to wszystkie działania zmierzające do jej uzyskania – m.in. opracowanie strategii OOŚ, Screening, monitoringi i badania, opracowanie Raportu o oddziaływaniu farmy wiatrowej na środowisko, konsultacje społeczne oraz dialog z organami prowadzącymi i opiniującymi.