Social and environmental reporting

Ambiens rozszerza zaangażowanie na rzecz DIF – holenderskiego funduszu specjalizującego się w globalnych inwestycjach w odnawialne źródła energii. 

Jako niezależny konsultant, Ambiens przygotowuje roczne raporty społeczne i środowiskowe dotyczące portfela lądowych farm wiatrowych DIF: Pruszcz, Markowice, Piaski, Wyszki, rozwijanych wcześniej przez Sabowind w Polsce i współfinansowanych przez PZU.

Od blisko 6 lat w Polsce trwa debata branży wiatrowej, polityków, energochłonnego przemysłu, społeczności lokalnych, odbiorców energii elektrycznej oraz ekonomistów o istocie energetyki wiatrowej, potencjale i koniecznych zmianach regulacyjnych. Dzisiaj w dobie inflacji, zależności od importu paliw kopalnych, w obliczu kryzysu pytanie o energetykę wiatrową na lądzie nie brzmi „czy” tylko „jak”.

Nowy Rok to czas refleksji i postanowień. Ambiens to głównie ludzie, ale dziś skupimy się na liczbach. Analiza zaangażowania Ambiens w minionym roku, jak i w całej dotychczasowej działalności wypada bardzo pozytywnie.

Location rules onshore wind

Rok 2016 spowodował zamieszanie na rynku odnawialnych źródeł energii poprzez przyjęcie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724), zwanej ustawą 10H lub ustawą odległościową.

wind farm forest

Opracowaliśmy metodyki prac monitoringowych i badawczych dla farm wiatrowych w lasach w Polsce. Identyfikacja wszystkich kluczowych obszarów środowiska w odniesieniu do specyfiki inwestycji oraz jej potencjalnych oddziaływań pozwoliły na opracowanie szczegółowych wytycznych dla poszczególnych komponentów.

W tym projekcie bazowaliśmy holistycznie na 14 letnich doświadczeniach Ambiens z energetyki lądowej w Polsce, zarówno z etapu oceny oddziaływania na środowisko, jak i prac porealizacyjnych, weryfikujących założenia decyzji środowiskowych.

Partnerzy na rynku morskiej energetyki wiatrowej zakończyli projekt doradczy dla MFW w obszarze Morza Bałtyckiego. Kluczowym zadaniem była strategia permittingu obejmująca ocenę oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem statusów pozostałych kamieni milowych wczesnych etapów developmentu. Raport wskazuje sposoby jej wdrożenia oraz zarządzanie ryzykami.

Ambiens

Ambiens wykonuje kolejny krok naprzód i po 14 latach działalności w Polsce rozszerza swoje zaangażowanie przystępując do WindEurope, największej organizacji zrzeszającej wiodących uczestników rynku wiatrowego.

Z przyjemnością wesprzemy promocję energetyki wiatrowej na morzu i lądzie, szczególnie w kontekście naszych głównych kompetencji.

ESG

Byliśmy odpowiedzialni za opracowanie Środowiskowego i Społecznego Systemu Zarządzania (ESMS) oraz Środowiskowego i Społecznego Planu Działań (ESAP) dla farm wiatrowych Podlasek i Wólka Dobryńska, projektów v-ridium Europe / KGAL GmbH & Co. KG (KGAL) finansowanych przez DNB Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A.,

EBRD compliance ESDD wind farm

Zostaliśmy zaangażowani jako samodzielny niezależny doradca do kompleksowej obsługi środowiskowych oraz społecznych uwarunkowań podczas due diligence portfolio wiatrowego (108MW) w ramach finansowania. Developerem i operatorem farm wiatrowych przejętych przez DIF Capital Partners jest Sabowind.

Pierwsze zadanie obejmowało weryfikację oraz aktualizację wcześniejszej oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). 

Categories