Social and environmental reporting

Ambiens rozszerza zaangażowanie na rzecz DIF – holenderskiego funduszu specjalizującego się w globalnych inwestycjach w odnawialne źródła energii. 

Jako niezależny konsultant, Ambiens przygotowuje roczne raporty społeczne i środowiskowe dotyczące portfela lądowych farm wiatrowych DIF: Pruszcz, Markowice, Piaski, Wyszki, rozwijanych wcześniej przez Sabowind w Polsce i współfinansowanych przez PZU.

Zakończyliśmy kolejny projekt z zakresu due diligence w ramach przejęć źródeł OZE na rzecz Scatec. Doradztwo w tym zakresie to jedna z głównych działalności biznesowych Ambiens.

wind farm compliance report

Wykonaliśmy pierwszy roczny „Raport z monitoringu środowiskowego i społecznego” dla portfela farm wiatrowych w Polsce (łącznie ok. 60MW mocy). Ocena Ambiens obejmuje zgodność aktualnego stanu realizacji projektu z wymaganiami kluczowych pozwoleń oraz regulacji krajowych i unijnych. Ocena wykonana dla Inwestora i Instytucji Finansowych obejmuje analizę m.in.

due diligence

Ambiens rozpoczyna współpracę z Inwestorem z regionu Morza Bałtyckiego skupionym na rynku energii odnawialnej. Do naszych pierwszych zadań należy due diligence środowiskowe i społeczne (high level review) oraz doradztwo w zakresie permittingu dla wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych podczas fuzji i przejęć.

photovoltaic ESDD

Zakończyliśmy kolejny projekt z zakresu środowiskowego i społecznego due diligence dla dwóch wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych na etapie finansowania. Nasze zaangażowanie obejmowało System Zarządzania Środowiskowego i Społecznego (ESMS) oraz Plan Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP).

ESG

Byliśmy odpowiedzialni za opracowanie Środowiskowego i Społecznego Systemu Zarządzania (ESMS) oraz Środowiskowego i Społecznego Planu Działań (ESAP) dla farm wiatrowych Podlasek i Wólka Dobryńska, projektów v-ridium Europe / KGAL GmbH & Co. KG (KGAL) finansowanych przez DNB Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A.,

EBRD compliance ESDD wind farm

Zostaliśmy zaangażowani jako samodzielny niezależny doradca do kompleksowej obsługi środowiskowych oraz społecznych uwarunkowań podczas due diligence portfolio wiatrowego (108MW) w ramach finansowania. Developerem i operatorem farm wiatrowych przejętych przez DIF Capital Partners jest Sabowind.

Pierwsze zadanie obejmowało weryfikację oraz aktualizację wcześniejszej oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). 

Kolejny projekt środowiskowych due diligence. Pracujemy nad wstępnymi analizami kolejnych dużych elektrowni fotowoltaicznych. Projekty są na różnych etapach. W zaawansowanych inwestycjach słonecznych z kompletem wymaganych zgód, decyzji i pozwoleń skupiamy się na podsumowaniu kluczowych kamieni milowych i poszukiwaniu ewentualnych kardynalnych problemów.

Categories