Location rules onshore wind

Rok 2016 spowodował zamieszanie na rynku odnawialnych źródeł energii poprzez przyjęcie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724), zwanej ustawą 10H lub ustawą odległościową.

Categories