Choć zielona energia jest postrzegana pozytywnie z punktu widzenia ochrony środowiska, elementem powstawania nowych inwestycji jest dokładna analiza pod kątem oddziaływania na przyrodę. 

Słowem klucz podczas dokonywania takich analiz jest bioróżnorodność, jako że jej zniszczenie pośrednio i bezpośrednio wpływa na ludzi – ich zdrowie, życie i gospodarkę. Zanikanie siedlisk wielu gatunków roślin i zwierząt powoduje straty w różnych gałęziach gospodarki – ponad 50% gospodarki światowej jest uzależniona od bogatej różnorodności biologicznej. Chociaż przez wiele dekad tematowi bioróżnorodności nie poświęcano dostatecznej uwagi, w obecnych czasach możemy zaobserwować, że temat ten jest traktowany coraz poważniej w oczach różnych organizacji:

  • Państwowych jednostek na szczeblu regionalnym (RDOŚ),
  • Krajowych organów administracji rządowej,
  • Organów Unii Europejskiej i światowych organizacji (Komisji Unii Europejskiej i ONZ),
  • Międzynarodowych instytucji finansowych.

Naturalnym skutkiem tej sytuacji jest zwiększone zainteresowanie tematem ze strony przedsiębiorców i instytucji doradczych.

Ryzyko związane z bioróżnorodnością obejmuje wiele płaszczyzn. Regulacje prawne w sprawach przyrodniczych podlegają ciągłym zmianom, przez co sam proces pozyskiwania zgód staje się coraz trudniejszy. Instytucje finansowe, dbające o reputację, nie mogą sobie pozwolić na finansowanie jakichkolwiek projektów, które nie są zgodne z dobrą praktyką. Wszystko prowadzi do tego, że bioróżnorodność jest nieodzownym elementem dla OOŚ (oceny oddziaływania na środowisko) oraz w ramach oceny ESDD.

W końcu można wspomnieć o bezpośrednim wpływie zmieniającego się przez utratę bioróżnorodności świata na każdą inwestycję, czego przedsmak mogliśmy zobaczyć w sytuacji pandemicznejUtrata bioróżnorodności to więcej katastrof i prostsze przenikanie zagrożeń ze świata przyrody do naszego. Świadomość tych zmian, a także wzrastających wymagań konsumentów oraz – co za tym idzie – banków i ubezpieczycieli, zmusza nas do wejścia na wyższy poziom w kwestii podejścia do różnorodności biologicznej.

Categories:

Tags: