Dzisiaj obchodzimy międzynarodowy dzień Morświna. To ssak morski, jedyny waleń zamieszkujący wody Bałtyku. Obok kaczki lodówki jest to jeden z kluczowych gatunków będący przedmiotem analiz podczas oceny oddziaływania na środowisko i projektowania morskich farm wiatrowych w Polsce.

W 2002 r. Porozumienie o ochronie małych waleni na Morzu Bałtyckim, Północno-Wschodnim Atlantyku, Morzu Irlandzkim i Północnym (UNEP / ASCOBANS) ogłosił trzecią niedzielę maja każdego roku „Międzynarodowym Dniem Bałtyckiego Morświna” (IDBHP ) w celu podniesienia świadomości na temat krytycznej sytuacji dla populacji morświna (Phocoena phocoena): jedynego gatunku waleni występującego w Morzu Bałtyckim. https://www.ascobans.org/

Morświn zwyczajny występuje w płytkich wodach przybrzeżnych, chłodnych, umiarkowanych do subarktycznych na półkuli północnej, (m.in. wody Bałtyku). Żyje nawet do 20 lat. Dojrzałość osiąga w wieku 5 lat i dorasta do 1,5-2m i 45-65kg masy ciała.

Morświn należy go gatunków krytycznie zagrożonych w rejonie bałtyckim (HELCOM 2013). W ciągu ostatnich dekad jego populacja uległa istotnej redukcji. W Polsce stan ochrony morświna oceniany jest jako zły od 20 lat. Szacuje się, że w całym Bałtyku żyje zaledwie ok. 500 osobników.

Branża morskiej energetyki wiatrowej ma świadomość tego problemu i w odpowiedzialny sposób wychodzi mu naprzeciw. Monitoringi i badania realizowane na potrzeby oceny oddziaływania każdej morskiej farmy wiatrowej na środowisko obejmują zawsze morświna zwyczajnego. Szczegółowe rozpoznanie wykorzystania danego akwenu przez przedstawicieli tego gatunku pozwala zaplanować projekt oraz harmonogram budowy tak żeby uniknąć negatywnych oddziaływań. Przy OOŚ uwzględniane są oddziaływania skumulowane z sąsiednimi morskimi farmami wiatrowymi.

Stacja morska im. prof. Krzysztof Skóra (Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański) obok fokarium w Helu poświęca wiele uwagi również morświnom. Podczas wakacyjnych podróży polecamy odwiedziny „Domu Morświna” – mikro-muzeum z ekspozycjami o biologii, historii i egzystencji gatunku oraz o zagrożeniach i sposobach ochrony. https://morswin.pl

Categories: