Opracowaliśmy metodyki prac monitoringowych i badawczych dla farm wiatrowych w lasach w Polsce. Identyfikacja wszystkich kluczowych obszarów środowiska w odniesieniu do specyfiki inwestycji oraz jej potencjalnych oddziaływań pozwoliły na opracowanie szczegółowych wytycznych dla poszczególnych komponentów.

W tym projekcie bazowaliśmy holistycznie na 14 letnich doświadczeniach Ambiens z energetyki lądowej w Polsce, zarówno z etapu oceny oddziaływania na środowisko, jak i prac porealizacyjnych, weryfikujących założenia decyzji środowiskowych. Wyjątkowo cenne okazały się również praktyczne wskazówki z rynków eksploatujących już z powodzeniem farmy wiatrowe w terenach leśnych (Niemcy, Skandynawia). Bardzo ważna jest również współpraca lokalna, dzięki której możliwe jest lepsze zrozumienie obszaru oraz zaplanowanie metod badawczych.

Powyższe daje nam unikalne kompetencje nie tylko do planowania badań i realizacji oceny oddziaływania na środowisko, ale również do prekwalifikowania oraz oceniania i ostatecznego selekcjonowania nowych obszarów do rozwoju kolejnych projektów.

Categories:

Categories