Wraz z rozwojem farmy wiatrowej Potęgowo (256,9MW) rozszerzamy nasze zaangażowanie na rzecz Mashav. Zakres naszych prac w przypadku subprojektu Południe będzie analogiczny jak we wcześniejszych i oddanych już do eksploatacji częściach Wschód i Zachód. Odpowiadamy za wypełnienie wymogów decyzji środowiskowej w zakresie nadzorów, monitoringów oraz pomiarów na etapie budowy oraz eksploatacji.

Categories: