Nowy Rok to czas refleksji i postanowień. Ambiens to głównie ludzie, ale dziś skupimy się na liczbach. Analiza zaangażowania Ambiens w minionym roku, jak i w całej dotychczasowej działalności wypada bardzo pozytywnie.

W naszym dorobku mamy 106 lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 2 623 MW. Najwięcej farm wiatrowych obsługiwaliśmy i obsługujemy w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, ale nie ograniczamy się tylko do tych terenów, działamy praktycznie w całej Polsce.

Jeśli chodzi o farmy fotowoltaiczne, to w naszym portfolio zgromadziliśmy ich 66 o łącznej powierzchni 6 764 ha. Ponownie w największym stopniu jesteśmy obecni w województwie pomorskim, ale mamy doświadczenie w projektach fotowoltaicznych na terenie prawie całego kraju.

Wspieramy projekty w branży OZE na różnych etapach ich rozwoju. Mierzalnym osiągnięciem jest pomoc w uzyskaniu decyzji środowiskowych. Na naszym koncie mamy ich 41, z czego 5 uzyskane w 2022 r. w 3 różnych województwach, co świadczy o naszej umiejętności wychodzenia naprzeciw wymaganiom różnych RDOŚ.

W 2022 r. Ambiens wspierało inwestorów na wszystkich 11 akwenach podczas II fazy otwarcia morskiej energetyki wiatrowej. Nowy Rok to też czas życzeń, stąd życzymy sobie i całej branży OZE w Polsce pomyślnych wiatrów w zmianach legislacyjnych umożliwiających dalszy rozwój energetyki wiatrowej zarówno na lądzie jak i na morzu.

Categories: