Aktualizowanie swojej wiedzy oraz pozostawanie na bieżąco ze światowymi trendami to kluczowe aspekty rzetelnej i skutecznej pracy w konsultingu środowiskowym. Dlatego też niezmiernie cieszymy się, że w dniach 18-22 września 2023 r. mieliśmy możliwość uczestniczenia w międzynarodowej konferencji ‘7th Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts’ w Chorwacji.

W ciągu tych pięciu przepełnionych wiedzą dni mieliśmy okazję dowiedzieć się o nowych doświadczeniach oraz wnioskach wyciągniętych z badań wpływu farm wiatrowych na środowisko zarówno lądowe, jak i morskie. Udział w konferencji umożliwił nam także zaktualizowanie wiedzy na temat stale rozwijających się metodyk badań środowiska, a także pozwolił nawiązać kontakt z firmami, które specjalizują się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązaniach chroniących środowisko. Niezwykle cenna z naszej perspektywy była również możliwość śledzenia paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli pożyczkodawców, których obecność skutkowała licznymi dyskusjami w sprawie standardów i wymagań dla inwestycji wiatrowych na etapie finansowania.

Kluczowymi dla nas wątkami poruszanymi podczas konferencji były:

  • opracowane przez banki zaleceń do monitoringu śmiertelności ptaków i nietoperzy na farmach wiatrowych na lądzie,
  • modelowanie ryzyka kolizji ptaków z turbinami wiatrowymi,
  • wdrażanie na wczesnym etapie realizacji farm wiatrowych wymagań instytucji finansowych, co pozwala na sprawniejszy przebieg procesów finansowania na dalszych etapach,
  • efektywność środków minimalizujących śmiertelność ptaków w postaci systemów automatycznej detekcji ptaków oraz wyłączania turbin,
  • skuteczność i optymalne parametry wyłączeń turbin jako środka minimalizującego śmiertelność nietoperzy oraz możliwości ograniczania czasu wyłączeń turbin bez zmniejszania ich efektywności,
  • czas trwania monitoringu środowiskowego w tym monitoringu śmiertelności ptaków i nietoperzy na etapie eksploatacji,
  • istotność podejścia, według którego negatywny wpływ na różnorodność biologiczną jest równoważony przez zyski w zakresie różnorodności biologicznej i które może stanowić jeden z kluczowych czynników warunkujących finansowanie dla farm wiatrowych,
  • wyniki badań monitoringowych ssaków morskich na etapie budowy oraz eksploatacji morskich farm wiatrowych, które pozwoliły m.in. zaobserwować i ocenić występowanie zjawisk przemieszczenia i przyciągania, co jest istotne w kontekście wyboru środków minimalizujących dla tej grupy zwierząt.

Wątki poruszane na tegorocznej konferencji CWW pozwoliły na zaktualizowanie wiedzy w tematach nurtujących specjalistów od lat, ale i również zainicjowały dyskusje w sprawach, które nie były dotychczas poruszane. Jako Ambiens zawsze realizujemy projekty z wykorzystaniem najaktualniejszej wiedzy by zapewnić wysokiej jakości konsulting środowiskowy zgodny z obecnie panującymi trendami i zaleceniami oraz oczekiwaniami instytucji finansowych.

Categories:

Tags:

Categories