Każdy z obszarów przeznaczonych do realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej (MFW), wyznaczonych w krajowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich, cechuje się określoną wielkością powierzchni, odległością od brzegu, intensywnością połowową, czy też określonymi warunkami środowiskowymi. Aspekty te, jak i wiele innych zmiennych, wpływają w dużym stopniu na koszt oraz trudność realizacji przedsięwzięcia.

Rozpoczęliśmy współpracę z GreenArt. Zgodnie z maksymą, firma powierzone aktywa traktuje z najwyższą dbałością i skrupulatnością, jednocześnie dokładając największych starań, aby maksymalizować ich efektywność. To podejście zbieżne z misją Ambiens i naszymi priorytetami.

Michał Kaczerowski

Michał Kaczerowski, Prezes Ambiens, miał przyjemność i honor podpisać Porozumienie Sektorowe Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce.

Wielkie podziękowania i gratulacje dla min. Michała Kurtyki oraz jego zespoły z Ministerstwa Klimatu i Środowiwiswa. Specjalne podziękowania również dla koordynatorów grup roboczych, którzy efektywnie łączyli obowiązki zawodowe z wyzwaniami na rzecz rozwoju branży.

Kaczerowski Weiner Fojcik

Ambiens, MAG Offshore oraz Subnea podpisały porozumienie o współpracy 
w zakresie ocen oddziaływania na środowisko realizowanych na rzecz projektów Offshore w Polsce oraz basenie Morza Bałtyckiego. 

Ambiens po 13 latach obecności w energetyce wiatrowej otwiera biuro w Gdyni 
i rozwija zespół Offshore, odpowiedzialny za planowanie strategiczne 
i nadzór, permitting oraz relacje z klientem oraz kluczowymi interesariuszami.

Kaczerowski Weiner Fojcik

Choć zielona energia jest postrzegana pozytywnie z punktu widzenia ochrony środowiska, elementem powstawania nowych inwestycji jest dokładna analiza pod kątem oddziaływania na przyrodę. 

Słowem klucz podczas dokonywania takich analiz jest bioróżnorodność, jako że jej zniszczenie pośrednio i bezpośrednio wpływa na ludzi – ich zdrowie, życie i gospodarkę.

farma wiatrowa Potęgowo

Wraz z rozwojem farmy wiatrowej Potęgowo (256,9MW) rozszerzamy nasze zaangażowanie na rzecz Mashav. Zakres naszych prac w przypadku subprojektu Południe będzie analogiczny jak we wcześniejszych i oddanych już do eksploatacji częściach Wschód i Zachód. Odpowiadamy za wypełnienie wymogów decyzji środowiskowej w zakresie nadzorów, monitoringów oraz pomiarów na etapie budowy oraz eksploatacji.

EBRD compliance ESDD wind farm

Zostaliśmy zaangażowani jako samodzielny niezależny doradca do kompleksowej obsługi środowiskowych oraz społecznych uwarunkowań podczas due diligence portfolio wiatrowego (108MW) w ramach finansowania. Developerem i operatorem farm wiatrowych przejętych przez DIF Capital Partners jest Sabowind.

Pierwsze zadanie obejmowało weryfikację oraz aktualizację wcześniejszej oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). 

Pomorska Platforma MEW

Ambiens przystąpiła do Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. To inicjatywa zrzeszająca samorząd, pracodawców i przedsiębiorców współpracujących na rzecz rozwoju branży. Jako kilkuletni praktyk i uczestnik sektora wiatrowego wspieramy kluczowe inicjatywy.

Nawiązaliśmy współpracę z NEO Investments. Nasze zaangażowanie obejmuje doradztwo w zakresie środowiska i permittingu dla projektów OZE developowanych w Grupie Neo Energy oraz podczas procesów akwizycyjnych. 

harbor porpoise

Dzisiaj obchodzimy międzynarodowy dzień Morświna. To ssak morski, jedyny waleń zamieszkujący wody Bałtyku. Obok kaczki lodówki jest to jeden z kluczowych gatunków będący przedmiotem analiz podczas oceny oddziaływania na środowisko i projektowania morskich farm wiatrowych w Polsce.

W 2002 r. Porozumienie o ochronie małych waleni na Morzu Bałtyckim, Północno-Wschodnim Atlantyku, Morzu Irlandzkim i Północnym (UNEP / ASCOBANS) ogłosił trzecią niedzielę maja każdego roku „Międzynarodowym Dniem Bałtyckiego Morświna” (IDBHP ) w celu podniesienia świadomości na temat krytycznej sytuacji dla populacji morświna (Phocoena phocoena): jedynego gatunku waleni występującego w Morzu Bałtyckim.