Właśnie zakończyliśmy ocenę terenu o powierzchni około 300 ha przeznaczonego pod elektrownię hybrydową opartą na zasadzie współdzielenia przyłącza. Na pozytywnie zweryfikowanym obszarze w ramach analizy wielokryterialnej opracowano wstępne rozmieszczenie turbin wiatrowych i instalacji fotowoltaicznej. Jest to podstawa dalszego procesu i zarządzania kluczowymi interfejsami na wczesnym etapie rozwoju projektu.

Categories