Kaczerowski Weiner Fojcik

Ambiens, MAG Offshore oraz Subnea podpisały porozumienie o współpracy 
w zakresie ocen oddziaływania na środowisko realizowanych na rzecz projektów Offshore w Polsce oraz basenie Morza Bałtyckiego. 

Ambiens po 13 latach obecności w energetyce wiatrowej otwiera biuro w Gdyni 
i rozwija zespół Offshore, odpowiedzialny za planowanie strategiczne 
i nadzór, permitting oraz relacje z klientem oraz kluczowymi interesariuszami.