Kaczerowski Weiner Fojcik

Choć zielona energia jest postrzegana pozytywnie z punktu widzenia ochrony środowiska, elementem powstawania nowych inwestycji jest dokładna analiza pod kątem oddziaływania na przyrodę. 

Słowem klucz podczas dokonywania takich analiz jest bioróżnorodność, jako że jej zniszczenie pośrednio i bezpośrednio wpływa na ludzi – ich zdrowie, życie i gospodarkę.