W Polsce badania środowiska w rejonach wyznaczonych pod morskie farmy wiatrowe (MFW) rozpoczęły się w 2012 roku. Obecnie dostępna jest kompleksowa wiedza na temat 6 obszarów MFW zlokalizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, a dokładnie w pobliżu Ławicy Słupskiej i rejonach położonych na wschód od niej.

Od blisko 6 lat w Polsce trwa debata branży wiatrowej, polityków, energochłonnego przemysłu, społeczności lokalnych, odbiorców energii elektrycznej oraz ekonomistów o istocie energetyki wiatrowej, potencjale i koniecznych zmianach regulacyjnych. Dzisiaj w dobie inflacji, zależności od importu paliw kopalnych, w obliczu kryzysu pytanie o energetykę wiatrową na lądzie nie brzmi „czy” tylko „jak”.

Każdy z obszarów przeznaczonych do realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej (MFW), wyznaczonych w krajowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich, cechuje się określoną wielkością powierzchni, odległością od brzegu, intensywnością połowową, czy też określonymi warunkami środowiskowymi. Aspekty te, jak i wiele innych zmiennych, wpływają w dużym stopniu na koszt oraz trudność realizacji przedsięwzięcia.

Z radością informujemy, że w tym roku nasza coroczna darowizna, ufundowana przez firmę Ambiens, trafia do wybranej przez cały zespół Fundacji Ocean Marzeń.

Fundacja wspiera wychowanków Domów Dziecka w odnajdywaniu swoich mocnych stron, motywacji i pasji. Fundacja opiera się na kulturze i tradycji żeglarskiej i morskiej.

Nowy Rok to czas refleksji i postanowień. Ambiens to głównie ludzie, ale dziś skupimy się na liczbach. Analiza zaangażowania Ambiens w minionym roku, jak i w całej dotychczasowej działalności wypada bardzo pozytywnie.

Firma Ambiens to przede wszystkim ludzie. To właśnie oni swoją ciężką pracą starają się zmieniać świat na lepszy. Jedną z takich osób jest Kinga Dobosz – konsultant ds. biologii morza, która pomimo sporej przerwy w pracy w branży, odnalazła u nas swoje miejsce i może spełniać się zawodowo.

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z kluczowych etapów rozwoju każdej morskiej farmy wiatrowej. Jednak dzisiaj w Polsce, dla 11 projektów II fazy, nabiera szczególnego znaczenia. To właśnie decyzja środowiskowa ma być jedną z 3 kluczowych przepustek do aukcji CfD, pośród 9 wymaganych Ustawą Offshore.

Część powstających inwestycji na różnych etapach swojego cyklu życiowego może powodować wystąpienie negatywnego oddziaływania na chronione elementy środowiska, w tym nietoperze. Może dotyczyć ono niszczenia kryjówek, zajmowania terenów żerowisk, tworzenia bariery na trasie przelotów lub powodowania bezpośredniej śmiertelności.

EIA photovoltaics

Uzyskaliśmy kolejne dwie decyzje środowiskowe dla wielkopowierzchniowej fotowoltaiki:

  1. 110MW pomorskie, RDOŚ Gdańsk
  2. 90MW zachodniopomorskie, RDOŚ Szczecin
Floating offshore wind farm

Zrealizowaliśmy projekt doradztwa strategicznego dla pływającej morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim.