Właśnie zakończyliśmy ocenę terenu o powierzchni około 300 ha przeznaczonego pod elektrownię hybrydową opartą na zasadzie współdzielenia przyłącza. Na pozytywnie zweryfikowanym obszarze w ramach analizy wielokryterialnej opracowano wstępne rozmieszczenie turbin wiatrowych i instalacji fotowoltaicznej. Jest to podstawa dalszego procesu i zarządzania kluczowymi interfejsami na wczesnym etapie rozwoju projektu.

Niesamowity kamień milowy najbardziej zaawansowanego projektu offshore wind w Polsce i szczególny moment bałtyckiej energetyki wiatrowej. Baltic Power ogłasza umowy kredytowe i informuje o finansowaniu. Jesteśmy podekscytowani i dumni, że mieliśmy okazję uczestniczyć w tym procesie i dołożyć Ambiensową cegiełkę.

Gratulacje i podziękowania dla połączonych Zespołów Orlen, Northland Power, przedstawicieli 25 kredytodawców (w tym EIB, EBRD, EDC, EIFO and Euler Hermes) oraz pozostałych doradców, z którymi mieliśmy przyjemność pracować w ostatnich miesiącach.

Właśnie zakończyliśmy kolejny projekt due diligence dla elektrowni odnawialnej. Tym razem, na zlecenie grupy energetycznej z regionu państw bałtyckich, w ramach procesu przejęcia, przeprowadziliśmy badanie wielkopowierzchniowego projektu fotowoltaicznego.

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy współpracę z Qair. W ramach pierwszych zleceń odpowiedzialni jesteśmy za ocenę oddziaływania na środowisko projektów odnawialnych rozwijanych w Polsce. Jest to jeden z kluczowych obszarów działalności Ambiens, a kolejny klient z tak dużym portfelem i ambitnymi planami umacnia nas jako lidera w zakresie zezwoleń.

Social and environmental reporting

Ambiens rozszerza zaangażowanie na rzecz DIF – holenderskiego funduszu specjalizującego się w globalnych inwestycjach w odnawialne źródła energii. 

Jako niezależny konsultant, Ambiens przygotowuje roczne raporty społeczne i środowiskowe dotyczące portfela lądowych farm wiatrowych DIF: Pruszcz, Markowice, Piaski, Wyszki, rozwijanych wcześniej przez Sabowind w Polsce i współfinansowanych przez PZU.

Jest nam miło ogłosić rozszerzenie współpracy z Enefit Green w związku z podpisaną właśnie umową ramową obejmującą wsparcie developmentu projektów OZE.

Działając na polskim rynku od 2019 roku, Enefit Green zajmuje się rozwojem, realizacją oraz zarządzaniem operacyjnym projektami PV.

W przeszłości mieliśmy już przyjemność współpracować przy projektach fotowoltaicznych, podczas realizacji których firma ta dała się zdefiniować jako odpowiedzialny, godny zaufania partner.

Jak co roku w trzecią niedzielę maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Morświna. Obchody tego Dnia to jeden z elementów realizacji założeń Konwencji Bońskiej (Dz.U.2003 nr 2 poz. 17) oraz wynikającego z niej porozumienia ASCOBANS (ASCOBANS 1992), którego Polska jest sygnatariuszem. Dzień Morświna bałtyckiego służyć ma propagowaniu wiedzy o tych morskich ssakach oraz zwróceniu uwagi na zagrożenia bałtyckiej populacji.

Przygotowanie do budowy morskiej farmy wiatrowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE) Morza Bałtyckiego jest procesem długotrwałym i wieloetapowym. Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego i uzyskanie przez Inwestora decyzji lokalizacyjnej (PSZW – pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych (art.

Ambiens stanowią ludzie – ludzie, którzy są m.in.: Ambitni Mili Barwni Inteligentni Energiczni Niesamowici Serdeczni oraz strzelają do jednej bramki. Wśród nich jest Justyna Iwasiuk – Konsultant ds. środowiska i permittingu, która swoje pierwsze kroki w Ambiens stawiała jako stażysta.

Rozpoczynamy kolejny wiatrowy greenfield w portfolio Ambiens. Naszym nowym partnerem jest doskonale znana nam firma – Sevivon.

Sevivon, polska spółka należąca do WKN GmbH z grupy PNE AG, rozwijała farmę wiatrową Jasna 132MW w formule „gotowy do budowy”, gdzie Ambiens pracując na rzecz Inwestora Windfarm Polska III / Stadtwerke München odpowiada za realizację obowiązków wynikających z decyzji środowiskowej oraz komunikację z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku.