9 września w Poznaniu odbyła się pierwsza organizowana przez PSEW konferencja z cyklu „Dobry wiatr dla regionów”. Cały projekt „dobrego wiatru” zakłada realizację konferencji w sześciu dużych miastach Polski. Każda o nieco odmiennej tematyce, z udziałem ekspertów z różnych dziedzin.

Tematem spotkania w Poznaniu było „Współczesne oblicze energetyki wiatrowej”. Zróżnicowany program konferencji zaowocował dość licznym uczestnictwem osób reprezentujących różnorodne środowiska zainteresowane inwestycjami wiatrowymi: od przedstawicieli władz samorządowych i pracowników administracji publicznej, przez pracowników firm consultingowych, po oponentów i sprzymierzeńców farm wiatrowych. Do tych ostatnich niewątpliwie zaliczyć można przychylne inwestycjom wiatrowym władze z Poznania. Otwierający konferencję Marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas swojego krótkiego wystąpienia podkreślał, że władze województwa sprzyjają rozwojowi inwestycji wiatrowych.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się:

  • prezentujący śmiałe wizje wielkich turbin na morzu przedstawiciel firmy Siemens – Paweł Przybylski,
  • niewiele wnoszący do rzeczowej dyskusji, a budzący ożywienie wśród uczestników poseł na sejm Twojego Ruchu – Jacek Najder,
  • prezentujący skuteczne metody komunikacji trener firmy szkoleniowej Mediatorzy.pl – Robert Boch,
  • przedstawiający przyczyny przegranych z lokalną społecznością projektów wiatrowych przedstawiciel firmy Domrel,
  • ekspert z zakresu ornitologii prof. Tryjanowski z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego,
  • prezentujący aktualne uwarunkowania prawne w zakresie analiz akustycznych przedstawiciel firmy Eko – Pomiar dr Jacek Szulczyk oraz
  • ekspert w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski, dr Krzysztof Księżopolski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Program konferencji zapowiadał ciekawe wystąpienia, w szczególności ekspertów z dziedzin, które są przedmiotem analiz w oddziaływaniu planowanych inwestycji wiatrowych. Zainteresowani tą tematyką nie zawiedli się słuchając prezentacji dotyczącej analiz akustycznych. Niezwykle interesujące okazało się wystąpienie przedstawiciela firmy Siemens i trenera Mediatorów. Wystąpienie tego ostatniego spotkało się z licznymi pytaniami i zagadkami.

Podczas kolejnych konferencji „Dobry wiatr dla regionów” omawiane będą tematy związane z uwarunkowaniami i specyfiką konkretnych regionów: aktualny stan prawny, uwarunkowania lokalizacyjne, oddziaływanie farm wiatrowych na środowisko, przyrodę, krajobraz i zdrowie mieszkańców, wpływ energetyki wiatrowej na rozwój przemysłu, turystyki, a także na sytuację gospodarczą i bezpieczeństwo energetyczne regionów.

Obecność nasza na tego typu wydarzeniach to doskonała okazja do konfrontacji zdobytych przez nas doświadczeń z innymi, a także do poznania nowych, ciekawych przedstawicieli branży, którą reprezentujemy.

Zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach. Harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie Organizatora – PSEW.

Categories: