One of Ambiens’ values is development and learning. We periodically analyze milestones of ongoing projects, question existing practices looking for improvements, and observe the market and study public materials. One of the offshore wind farm projects under development encountered unexpected involvement from opponents, which is a precedent and may generate broader industry conclusions.

Michał Kaczerowski

Today Michał Kaczerowski, Ambiens CEO, has honour and pleasure to sign an Polish Offshore wind sector deal.

Many thanks and congratulations to Michał Kurtyka and his Team from Ministry of Climate and Environment. Special thanks also to leaders of working groups who faced combining everyday business activities with industry development.

Ambiens, MAG Offshore and Subnea have signed the agreement on cooperation in the field of environmental impact assessments implemented for Offshore projects in Poland and the Baltic Sea basin.

Ambiens, after 13 years of presence in wind energy, opens an office in Gdynia and develops the Offshore team responsible for strategic planning and supervision, permitting and relations with the client and key stakeholders.

Pomorska Platforma MEW

Ambiens has joined the Pomeranian Platform for the Development of Offshore Wind Energy in the Baltic Sea. It is an initiative bringing together the local government, employers and entrepreneurs cooperating for the development of the industry. As a practitioner and participant of the wind sector for several years, we support key initiatives.

harbor porpoise

Today we celebrate the international day of the harbour porpoise. It is a marine mammal, the only whale inhabiting the waters of the Baltic Sea. Along with the long-tailed duck, it is one of the key species analysed during environmental impact assessment and offshore wind farm design in Poland.

Offshore wind Poland

National Reconstruction Plan (NRP) in Poland is a complex development strategy program after Covid pandemic. It follows the Recovery and Resilience Facility – RRF and lists Energy as one of the main areas. The document approved by the Council of Ministers was sent to the European Commission.

We have signed a memorandum of understanding with Offshore Wind Consultants to cooperate on offshore wind developments in Poland. OWC is a specialist consultancy that helps develop and deliver offshore wind projects and investments for developers and investors in all global markets.

Morska energetyka wiatrowa MFW, zyskująca na popularności i zdobywająca szerszą akceptację, staje się fundamentalnym elementem debaty o krajowym miksie energetycznym. Rodzi to pytania o potencjał oraz harmonogram. Odpowiedzi na nie doszukiwać się można na mapie Bałtyku a dokładnie w planie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich PZP POM.

Morska energetyka wiatrowa znajduje swoje miejsce w krajowych dokumentach strategicznych i coraz częściej podkreślana jest w deklaracjach decydentów. Zyskuje aprobatę głównych ugrupowań i ma szanse stać się pierwszą technologią wytwarzania energii elektrycznej z ponadpartyjną akceptacją. W najbliższych latach pierwsze elektrownie wiatrowe na Bałtyku na stałe zagoszczą w naszym krajobrazie oraz miksie energetycznym.

Potencjał morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich w wariancie konserwatywnym w zależności od przyjętych założeń technologicznych oraz lokalizacyjnych szacuje się na ok. 6-8GW w horyzoncie 2035r., a najbardziej optymistyczne scenariusze mówią nawet o 10GW możliwych do realizacji w przedziale 2025-2030, co prezentuje pan Minister Piotr Naimski.