Dnia 21 października 2014 we Wrocławiu odbędzie się konferencja ENERGETYKA WIATROWA A ŚRODOWISKO NATURALNE, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). Odbędzie się ona w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Dobry wiatr dla regionów” dofinansowanej przez NFOŚiGW. Anna Siwkowska – Radca Prawny Ambiens – będzie mieć prezentację podczas tego spotkania na temat procesu wydawania decyzji środowiskowych w realizacji inwestycji energetyki wiatrowej.

W dniach 23-24 września 2014 roku, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, odbędzie się piąty, jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej greenPOWER. Anna Siwkowska – Radca Prawny Ambiens – będzie prelegentem w części pt. „ABC procesu inwestycyjnego”, a jej prezentacja będzie dotyczyła oceny i ograniczania skutków środowiskowych.

9 września w Poznaniu odbyła się pierwsza organizowana przez PSEW konferencja z cyklu „Dobry wiatr dla regionów”. Cały projekt „dobrego wiatru” zakłada realizację konferencji w sześciu dużych miastach Polski. Każda o nieco odmiennej tematyce, z udziałem ekspertów z różnych dziedzin.

3 października 2014 roku odbędzie się w Ciechocinku piąte seminarium pt. „Energetyka wiatrowa – dzisiaj i jutro”. Michał Kaczerowski – Prezes Zarządu Ambiens – będzie prelegentem podczas tego wydarzenia. Omawiany przez niego temat dotyczyć będzie doświadczeń Ambiens w zakresie procedury OOŚ, specyfiki dobrej decyzji środowiskowej oraz optymalnego monitoringu porealizacyjnego – „Fakty i miny.

Categories