I. Wybór działki pod inwestycję
Mając zamiar budowy farmy fotowoltaicznej pierwszą rzeczą, nad którą szczególnie warto jest się pochylić we wstępnej fazie realizacji inwestycji jest wybór odpowiedniej działki inwestycyjnej. Pozwoli to nam uniknąć rozczarowania, straty czasu, jak i niepotrzebnych kosztów związanych z nagłą zmianą planów, w sytuacji gdyby działka z przyczyn formalnoprawnych nie była odpowiednią do zabudowania pod farmę fotowoltaiczną.

Wstępując do UE Polska zobowiązała się do implementowania prawa europejskiego do prawa polskiego. Jednym z wymogów, jaki stawia przed nami ten fakt, jest spełnienie celów europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. zawartych w Dyrektywie 2009/28/WE tj. m. in. osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii.

Poniższa publikacja ma na celu omówienie oraz zwrócenie uwagi na kluczowe etapy procedury środowiskowej projektu fotowoltaicznego. Podobnie jak w przypadku energetyki wiatrowej uzyskanie dobrej, użytecznej Decyzji Środowiskowej wymaga czujności oraz świadomego podejścia do zarządzania projektem. Na wstępie zaznaczyć należy, że przedmiotem niniejszego tekstu są profesjonalne inwestycje gruntowe, realizowane na powierzchni większej niż 1ha.

Procedura mająca na celu uzyskanie decyzji środowiskowej jest jednym z kluczowych elementów projektu wiatrowego. To od tej decyzji administracyjnej zależne jest pozwolenie na budowę a jej kształt niejednokrotnie decyduje o rentowności inwestycji. Rosnąca świadomość inwestorów/deweloperów oraz presja ze strony organów opiniujących skutkuje coraz częstszym zatrudnianiem zewnętrznych ekspertów.

Categories