Energetyka wiatrowa ogniskuje się obecnie na dwóch obszarach. W offshore to rynek akwizycji, budowy partnerstw wokół projektów z prawomocnym PSZW oraz wyczekiwanie deweloperów zorientowanych na rozwój własnych projektów wiatrowych typu greenfield w niezagospodarowanym jeszcze fragmencie procedowanego planu PZP POM. Na lądzie sektor wiatrowy to przede wszystkim realizacja gotowych projektów z decyzją środowiskową i PnB w oparciu o aukcje (tę z 2018 oraz kolejną zapowiedzianą na 2019) i formułę C-PPA oraz związane z nim przejęcia, poszukiwanie finansowania, budowy oraz uruchomienia eksploatacji.

 

Środowisko ma znaczenie

Uwarunkowania środowiskowe zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę w powyższych wyzwaniach. Motorem są wiedza i doświadczenie, zdobywane również po stronie administracji jak i rosnąca świadomość społeczna i oczekiwania inwestorów i instytucji finansowych. Dzisiaj międzynarodowe banki czy fundusze nie kierują się tylko śladem węglowym wspieranych inwestycji ale stawiając na odnawialne źródła energii wybierają te najlepsze, również ze środowiskowego punktu widzenia.

Dedykowane due diligence

Zakres klasycznego środowiskowego due diligence istotnie się w związku z tym rozbudowuje. Weryfikacji i ocenienie podlegają już nie tylko kwestie administracyjne dające mapę ryzyk i „red flag”. Oczywiście badanie wad decyzji środowiskowej i możliwości jej wzruszenia czy deal breaker’ów wcześniejszych faz pozostaje kluczowe. Rośnie natomiast istota udziału społeczeństwa, bardzo silny nacisk kładziony jest na odpowiednie angażowanie interesariuszy po sporządzeniu uprzednio strategii OOŚ i planu działań środowiskowych i społecznych. Warto o tym pamiętać zarówno na etapie rozwoju projektu wiatrowego, podczas akwizycji jak i weryfikacji bankowalności, na którą kwestie środowiskowe również mogą mieć wpływ.

Korzyści wszystkich interesariuszy

Wzrost wielopłaszczyznowej troski o aspekty środowiskowe obserwujemy obecnie zarówno pracując na lądzie jak i wspierając morską energetykę wiatrową. Dobrze zaprojektowana i przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko nie tylko pozwala eliminować kluczowe ryzyka ale również budować przewagę konkurencyjną. Z uwagi na powyższe nowoczesne narzędzia z obszaru doradztwa środowiskowego dedykowanego energetyce wiatrowej są dzisiaj szyte na miarę i dedykowane nie tylko konkretnym farmom wiatrowym, ale również poszczególnym ich fazom, a beneficjentem korzyści z nich płynących mogą być wszyscy uczestnicy projektu.

Categories: