Od 1996 roku 26 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Hałasu (International Noise Awareness Day) ustanowiony przez Center for Hearing and Communication (CHC). Hałas to jeden z komponentów oddziaływania turbin wiatrowych, wokół którego narosło wiele obiegowych opinii oraz mitów. O co tyle hałasu?

Warto przypomnieć, że bez względu na zmieniające się sztywne odległości określające możliwość lokalizowania turbin wiatrowych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych w Polsce obowiązują jedne z bardziej restrykcyjnych norm dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w Europie. W zależności od klasyfikacji zabudowy wyróżnić w praktyce można dwie kategorie granicznych poziomów hałasu 45/55 oraz 40/50 decybeli (w porze nocnej  i dziennej).

Każdy projekt wiatrowy na etapie oceny oddziaływania na środowisko weryfikowany jest m.in. analizą hałasu opiniowaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Taka symulacja planowanych rozkładów izofon w najbliższym otoczeniu jest jednym z elementów Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz fundamentem wydawanej przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta decyzji środowiskowej. W dobie popularnych modeli prognostycznych uwzględniających numeryczny model terenu (NMT), różne klasy szorstkości podłoża oraz oddziaływanie skumulowane uzyskiwane wyniki dają dużą precyzyjność obliczeniową.

Pomimo tego funkcjonują pomiary hałasu, dające pewność zachowania norm i zapewnienie odpowiedniej ochrony okolicznym mieszkańcom. Pomiary hałasu mogą być realizowane w oparciu o wymagania decyzji środowiskowej, niezależnie wykonane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub też zlecone przez operatora farmy na własny użytek albo przez okolicznych mieszkańców. Pomiary wykonywane mogą być jednorazowo, podczas pojedynczej sesji lub też powtarzane w różnych porach roku, kiedy to propagacja hałasu może być odmienna. Istnieją dwie metodologie (metoda próbkowania lub ciągłych pomiarów) oraz konkretne warunki pogodowe, w których mogą być realizowane – gwarancję znajomości wszystkich szczegółów oraz poprawności wykonanych pomiarów hałasu w środowisku w sąsiedztwie farmy wiatrowej dają Akredytowane Laboratoria Badawcze PCA.

Powyższe standardy oraz dobre praktyki dają bezpieczeństwo oraz zapewniają komfort lokalnym społecznościom, sąsiadom farm wiatrowych. W praktyce hałas w odległości kilkuset metrów od najbliższej turbiny wiatrowej na zewnątrz budynku niezauważalnie pokrywa się z szumem wiatru i jest na poziomie…lodówki.

Categories: