W związku z zawiadomieniem o zagrożeniu szkodą w środowisku oraz szkodzie w środowisku przeprowadzone zostało postępowanie administracyjne, w wyniku którego wydano decyzję o konieczności i sposobie wdrożenia działań naprawczych oraz minimalizujących w zakresie oddziaływania farmy wiatrowej (poufna lokalizacja oraz Inwestor) na bielika Haliaeetus abicilla. To podstawa jednej z naszych ostatnich realizacji, gdzie poproszeni zostaliśmy o wsparcie.

W pierwszej kolejności po analizie ornitologicznej oraz prawnej, zgodnie z ustaleniami z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska zbudowaliśmy platformy gniazdowe na terenie niezagrożonym kolizjami z turbinami wiatrowymi.

Do wykonania i wyścielenia gniazd użyliśmy naturalnych materiałów (gałęzie, drewno, trawy, torf) imitujących charakter siedliska, w jakim budowane są platformy gniazdowe.

Przeprowadzona realizacja podsumowana jest Raportem. Materiały przedkładane do RDOŚ zawierają szczegółową informację o przeprowadzonych działaniach, dane techniczne, terminy oraz lokalizacje (GPS), precyzyjne załączniki graficzne oraz dokumentację zdjęciową.

Od przyszłego roku w 5 letnim okresie będziemy monitorować wykorzystanie wykonanych gniazd oraz oceniać skuteczność lęgu bielika. Sprawozdania z przeprowadzonych obserwacji wraz z wnioskami będą raportowane każdorazowo do RDOŚ.

 

Categories:

Tags: